Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62618
Title: Tuyên Quang coi trọng đào tạo, bồi dưỡng để có đội ngũ cán bộ xứng tầm
Authors: Tô, Hoàng Linh
Keywords: Bồi dưỡng
Cán bộ
Đào tạo
Đội ngũ
Xứng tầm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 09 .- Tr.16-18,22
Abstract: Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía Bắc có tới 63 xã và 123 thôn đặc biệt khó khăn khu vực II được đầu tư theo Chương trình 135 (Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi) của Chính phủ nhưng Tuyên Quang luôn hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao. Mục tiêu năm 2019 của tỉnh là tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn 8%, thu ngân sách hơn 2.080 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo dưới 12,4%, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2030 có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, du lịch trở thành ngành mũi nhọn… Để hoàn thành mục tiêu, Tuyên Quang cần phải phát triển nguồn nhân lực, xây dựng được một đội ngũ cán bộ xứng tầm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62618
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.