Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62629
Title: Văn hiến Việt Nam - chủ nghĩa yêu nước xuyên suốt hai nghìn năm - hai trong bốn
Authors: Phong Lê
Keywords: Văn học Việt Nam
Chủ nghĩa yêu nước
Chủ nghĩa anh hùng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 08 .- Tr.47-55
Abstract: Bài viết khái quát lịch sử văn học Việt Nam, từ điểm nhìn chủ nghĩa yêu nước và tinh thần chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền đất nước; Tập trung phân tích vào nhưng điểm nhấn và dấu ấn quan trọng trrong lịch sử dân tộc và trên tiến trình phát triển của văn chương Việt. Qua đó nhằm khẳng định nội dung yêu nước và chủ nghĩa anh hùng, không một lúc nào ngừng nghỉ trong sự phát triển của nền văn học dân tộc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62629
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.