Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62629
Nhan đề: Văn hiến Việt Nam - chủ nghĩa yêu nước xuyên suốt hai nghìn năm - hai trong bốn
Tác giả: Phong Lê
Từ khoá: Văn học Việt Nam
Chủ nghĩa yêu nước
Chủ nghĩa anh hùng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 08 .- Tr.47-55
Tóm tắt: Bài viết khái quát lịch sử văn học Việt Nam, từ điểm nhìn chủ nghĩa yêu nước và tinh thần chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền đất nước; Tập trung phân tích vào nhưng điểm nhấn và dấu ấn quan trọng trrong lịch sử dân tộc và trên tiến trình phát triển của văn chương Việt. Qua đó nhằm khẳng định nội dung yêu nước và chủ nghĩa anh hùng, không một lúc nào ngừng nghỉ trong sự phát triển của nền văn học dân tộc.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62629
ISSN: 0494 - 6928
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.