Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6262
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHồ, Trần Quốc Hải-
dc.contributor.authorLương, Quang Long-
dc.contributor.authorHồ, Anh Thư-
dc.date.accessioned2019-01-14T03:28:20Z-
dc.date.available2019-01-14T03:28:20Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6262-
dc.description.abstractBài viết nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của sinh viên về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, cơ sở TP. Hồ Chí Minh. Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, lấy mẫu thuận tiện với 349 mẫu khảo sát, tác giả đã tìm ra 06 yếu tố tác động chính là: đội ngũ Giảng viên; chương trình đào tạo; sự tin cậy; phương tiện hữu hình; sự đáp ứng; yếu tố môi trường.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.74-78-
dc.subjectYếu tố ảnh hưởngvi_VN
dc.subjectGiá trị cảm nhậnvi_VN
dc.subjectChất lượng đào tạovi_VN
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của sinh viên về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, cơ sở TP. Hồ Chí Minhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_342.38 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.