Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62632
Title: Những căn tính tác giả trong tác phẩm của Linda Lê
Authors: Yeager, Jack A.
Keywords: Những căn tính tác giả
Trong tác phẩm của Linda Lê
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 08 .- Tr.72-85
Abstract: Trong cuốn tiểu thuyết tự truyện Con đường nô lệ (1950), Joseph Zobel (1915-2006, tại Martinique, Pháp) đã kể câu chuyện về José Hassarn, một cậu nhóc lớn lên trong một đồn điền mía thuộc vùng đảo Martinique những năm 30 thế kỉ XX.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62632
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.67 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.