Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62644
Nhan đề: Các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán của các DNNVV trong ngành tư vấn thiết kế xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Tạ, Duy Khánh
Từ khoá: Kế toán
Công tác kế toán
DNNVV
Tư vấn thiết kế xây dựng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.32-35
Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng nhằm phân tích các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong ngành tư vấn thiết kế xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Kết quả nghiên cứu cho thấy. có 6 nhân tổ ảnh hưởng đến công tác kế toán của các doanh nghiệp này, đó là: Các quy định và hướng dẫn pháp lý về kế toán; Việc ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp; Thủ tục kiểm soát nội hộ; Đặc điểm ngành; Nguồn nhân lực bộ phận kế toán; Mức độ quan tâm đến công tác kế toán của chủ doanh nghiệp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62644
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.