Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62647
Nhan đề: Vai trò của phụ nữ dân tộc Tày ở vùng núi Việt Bắc trong các quyết định của hộ
Tác giả: Nguyễn, Thị Gấm
Đào, Thị Hương
Từ khoá: Vai trò của phụ nữ dân tộc Tày
Quyết định của hộ
Đóng góp vào thu nhập của hộ vùng núi Việt Bắc
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.47-50
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu cho thấy, phụ nữ Tày không chỉ tham gia thực hiện các công việc gia đình, mà còn đóng góp phần lớn vào những công việc chung. Nhiều phụ nữ đã khẳng định được khả năng và vai trò của mình trong các quyết định của hộ, cũng như đóng góp to lớn của họ đối với thu nhập của hộ. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ Tày ở vùng núi Việt Bắc trong quyết định của hộ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62647
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.53 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.