Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62662
Title: Các nhân tố tác động đến ý định quay lại điểm đến của khách du lịch nội địa - Nghiên cứu trường hợp điểm đến Đà Lạt
Authors: Võ, Thanh Hiền
Keywords: Ý định quay lại
Hình ảnh điểm đến
Kinh nghiệm du lịch
Thái độ
Đà Lạt
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.112-115
Abstract: Nghiên cứu này khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay tại của du khách nội địa đối với điểm đến Đà Lạt. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính đã xác định được ý định quay lại điểm đến của khách du lịch nội địa chịu ảnh hưởng bởi 8 nhân tố là: Đặc điểm tự nhiên; Kết cấu hạ tầng; Tiện nghi du lịch; Văn hóa xã hội; Thư giản; Khám phá; Kinh nghiệm du lịch; Thái độ. Kết quả nghiên cứu định hướng cho các nghiên cứu trong tương lai, cũng như cơ sở để ra giải pháp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62662
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.