Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62663
Title: Lợi thế điểm đến trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các điểm tham quan giải trí tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Mạnh
Trần, Thanh Phong
Keywords: Tính hấp dẫn của điểm đến
Thu hút vồn đầu tư du lịch
Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.116-119
Abstract: Nghiên cứu tập trung làm rõ những nhân tố tạo nên tính hấp dẫn của điểm đến ở khía cạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các điển hình du lịch Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. mà rất nhiều nghiên cứu trước đây trong lĩnh vực du lịch chưa được làm rõ. Kết quả chỉ ra 5 nhân tố tạo nên tính hấp dẫn của điểm đến, đó là: Thị trường du lịch tiềm năng; Lợi thế tài nguyên du lịch; Lợi thế chi phí; Lợi thế kết cấu hạ tầng du lịch; Môi trường đầu tư.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62663
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.