Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62665
Nhan đề: Đổi mới tổ chức lãnh thổ vùng địa lý tập trung tiềm năng, lợi thế Lục Ngạn, Bắc Giang sản xuất và kinh doanh vải sớm, vải thiều theo chu trình và vòng đời cluster
Tác giả: Hoàng, Sỹ Đông
Từ, Quang Phương
Trần, Quang Quyết
Nguyễn, Thị Bích Phương
Từ khoá: Cụm tương hỗ
Vùng địa lý tập trung tiềm năng
Lợi thế
Đổi mới tổ chức lãnh thổ
Chu trình chuỗi giá trị
Mạng sản xuất và vòng đời cụm tương hỗ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.124-130
Tóm tắt: Theo Michael Porter (2012), “Cụm tương hỗ (cluster) là công cụ hữu hiệu đổi mới tổ chức lãnh thổ vùng’', Trên cơ sở đó, nhóm tác giả trình bầy đổi mới tổ chức lãnh thổ vùng địa lý tiềm năng lợi thế Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh (SX KD) vải sớm, vải thiều theo chu trình chuỗi giá trị, mạng sản xuất (CGT, MSX) và vòng đời cluster. Việc làm này khắc phục hạn chế, thách thức hiện nay, đồng thời, nâng cao cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững phù hợp bối cảnh mới nhiều thách thức, cơ hội đan xen.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62665
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.27 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.