Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6266
Nhan đề: Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Tác giả: Nguyễn, Văn Đệ
Nguyễn, Ngọc Toàn
Từ khoá: Đội ngũ giáo viên
Trung học phổ thông
Chuẩn nghề nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.03-05
Tóm tắt: Trong những năm qua, đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện đảo Phú Quốc không ngừng phát triển theo yêu cầu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác này vẫn còn hạn chế. Với ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại địa phương, chúng tôi thực hiện nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng và đưa ra một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6266
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_267.19 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.71.23


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.