Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62687
Nhan đề: Phát triển dịch vụ logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tác giả: Phạm, Văn Tài
Từ khoá: Phát triển dịch vụ logistics
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 22 .- Tr.62-64
Tóm tắt: Bà Rịa - Vũng Tàu là một tỉnh trong vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam có đầy đủ kết cấu hạ tầng để phát triển các hoạt động logistics, như: các cảng biển, cảng sông, sân bay... Đặc biệt, Tỉnh có Cái Mép - Thị vải hiện là cụm cảng duy nhất ở Việt Nam có các chuyến tàu mẹ chở Container đi thẳng châu Âu, châu Mỹ, mà không phải trung chuyển qua nước thứ ba. Tuy nhiên, phát triển dịch vụ logistics của tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Tỉnh. Bài viết đánh giá thực trạng hoạt động logistics tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62687
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.