Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62688
Title: Vĩnh Phúc thu hút đầu tư nước ngoài gắn với phát triển bền vững
Authors: Quang Dũng
Keywords: Vĩnh Phúc
Thu hút đầu tư nước ngoài gắn với phát triển bền vững
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 22 .- Tr.65-66
Abstract: Với vị trí địa lý thuận lợi và sự quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến đầu tư, qua 30 năm thực hiện chủ trương về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) của Đảng, Nhà nước, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả ấn tượng. Tuy nhiên, quá trình thu hút FDI của Vĩnh Phúc cũng đang bộc !ộ một số hạn chế cần khắc phục để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Tỉnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62688
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.