Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62689
Title: Hải Dương phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Keywords: Hải Dương phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Năm 2019
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 22 .- Tr.67-68
Abstract: 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã tập trung khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đạt được một số kết quả nhất định, tạo đà để Tỉnh tăng tốc phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tê - xã hội năm 2019.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62689
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.