Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62689
Nhan đề: Hải Dương phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Từ khoá: Hải Dương phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Năm 2019
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 22 .- Tr.67-68
Tóm tắt: 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã tập trung khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đạt được một số kết quả nhất định, tạo đà để Tỉnh tăng tốc phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tê - xã hội năm 2019.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62689
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.