Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6269
Title: Khảo sát một số chỉ tiêu hóa lý trong các loại mật ong
Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy
Trần, Lê Thị Ngọc Bích
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát một số chỉ tiêu hóa lý trong các loại mật ong” được thực hiện để đánh giá chất lượng của mật ong trên thị trường. 10 mẫu mật ong được mua trên thị trường và phân tích ở Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (Catech) thông qua khảo sát một số chỉ tiêu hóa lý về mật ong có trong TCVN 5267:1990. Các mẫu mật ong được thực hiện theo các phương pháp cổ điển và phương pháp quang phổ hấp thu phân tử UV-Vis có độ lặp lại tốt (0,27%, 1,03%, 1,44%, 0,47%, 0,36%, 0,49%, 0,11% tương ứng với độ lặp lại của hàm lượng nước, hàm lượng đường khử tự do, hàm lượng đường sacaroza, chỉ số axit tự do, chỉ số diastase, hàm lượng 5-Hydroxymethylfurfural, hàm lượng chất rắn không tan trong nước). Phương pháp có độ lặp lại phù hợp nên được sử dụng để xử lý mẫu trong các thí nghiệm. Kết quả khảo sát các mẫu mật ong chứa các chỉ tiêu hóa lý không vượt xa quá yêu cầu chất lượng theo TCVN 5267:1990 và Tiêu chuẩn FAO/WHO. Trong số 10 mẫu đã kiểm tra chất lượng, có 4 mẫu mật ong đạt chất lượng theo yêu cầu chất lượng là mẫu số 2, 5, 6 và 7. Các mẫu còn lại không đạt chất lượng chủ yếu là do hàm lượng chất rắn không tan trong nước lớn hơn 0,10%, cũng như hàm lượng nước cao, hai điều này làm cho sản phẩm mật ong không được sạch và dễ bị lên men nhiễm khuẩn. Nhìn chung, đề tài đã tìm được phương pháp để xác định các chỉ tiêu hóa lý theo TCVN 5267:1990 và Tiêu chuẩn FAO/WHO góp phần giúp người tiêu dùng chọn được sản phẩm an toàn cho sức khỏe.
Description: 72tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6269
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.