Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62690
Title: Triển khai đấu thầu qua mạng: Nhìn lại giai doạn 2016-2018 và định hướng trong thời gian tới
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Triển khai đấu thầu qua mạng
Nhìn lại giai doạn 2016-2018
Định hướng trong thời gian tới
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 23 .- Tr.3-6
Abstract: Việc đấy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong đấu thầu, mà cụ thể ở đây là Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (viết tắt là Hệ thống) đóng vai trò then chốt để phát huy tối đa hiệu lực của khung pháp lý về đấu thầu, tạo môi trường minh bạch, cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế tối đa trong công tác đấu thầu, góp phần hạn chế tiêu cực, vi phạm để đạt được các mục tiêu của công tác mua sắm chính phủ. Bắt đầu được triển khai tại Việt Nam từ năm 2009 trên cơ sở chuyển giao công nghệ hệ thống đấu thầu qua mạng của Hàn Quốc (KONEPS) và được áp dụng thí điểm từ năm 2009 đến 2015 trước khi áp dụng chính thức, từ 2016 đến nay, hoạt động triển khai đấu thầu qua mạng đã đạt được những kết quả khả quan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62690
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.