Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62690
Nhan đề: Triển khai đấu thầu qua mạng: Nhìn lại giai doạn 2016-2018 và định hướng trong thời gian tới
Tác giả: Nguyễn, Anh Tuấn
Từ khoá: Triển khai đấu thầu qua mạng
Nhìn lại giai doạn 2016-2018
Định hướng trong thời gian tới
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 23 .- Tr.3-6
Tóm tắt: Việc đấy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong đấu thầu, mà cụ thể ở đây là Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (viết tắt là Hệ thống) đóng vai trò then chốt để phát huy tối đa hiệu lực của khung pháp lý về đấu thầu, tạo môi trường minh bạch, cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế tối đa trong công tác đấu thầu, góp phần hạn chế tiêu cực, vi phạm để đạt được các mục tiêu của công tác mua sắm chính phủ. Bắt đầu được triển khai tại Việt Nam từ năm 2009 trên cơ sở chuyển giao công nghệ hệ thống đấu thầu qua mạng của Hàn Quốc (KONEPS) và được áp dụng thí điểm từ năm 2009 đến 2015 trước khi áp dụng chính thức, từ 2016 đến nay, hoạt động triển khai đấu thầu qua mạng đã đạt được những kết quả khả quan.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62690
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.