Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62692
Title: Giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019
Authors: Trần, Quốc Phương
Keywords: Giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
Kế hoạch năm 2019
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 23 .- Tr.10-13
Abstract: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thanh toán vốn đầu tư phát triển nguồn (NSNN) và vốn trái phiếu chính phủ 6 tháng năm 2019 của các địa phương đạt 96.639 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32,85%, thấp hơn 1,88% so cùng kỳ năm 2018. Thực tế đó cho thấy, tiến độ giải ngân trong nửa đầu năm 2019 là rất chậm, đòi hỏi phải có các hiện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy giải ngân theo kế hoạch được Quốc hội và Chính phủ giao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62692
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.