Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6270
Title: Định lượng Rifampicin trong một số dược phẩm bằng phương pháp quang phổ tử ngoại khả kiến
Authors: Lâm, Phước Điền
Phan, Thành Sang
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Rifampicin là thuốc kháng sinh có tác dụng điều trị các thể lao, phong và các nhiễm khuẩn nặng. Mục tiêu của đề tài luận văn này là kiểm tra phương pháp định lượng rifampicin và tiến hành định lượng rifampicin trong một số dược phẩm đang lưu hành trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Phương pháp được dựa trên độ hấp thụ cực đại của rifampicin ở bước sóng 237nm. Tiến hành xây dựng đường chuẩn trong khoảng nồng độ 2ppm đến 20ppm, với R2= 0,9992. Phương pháp được thẩm định có độ đúng và độ lặp lại cao. Sử dụng phương pháp tiến hành định lượng mẫu dược phẩm: Rifampicin sản xuất tại Mexophar và Rifampicin của LuPin LTD. Ấn độ. Kết quả cho thấy cả hai mẫu dược phẩm đều đạt được yêu cầu về hàm lượng so với lượng ghi trên nhãn thuốc.
Description: 36tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6270
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.