Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62700
Title: Một số vấn đề về thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc
Authors: Đào, Mạnh Ninh
Keywords: Một số vấn đề về thương mại
Giữa Việt Nam và Trung Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 23 .- Tr.33-36
Abstract: Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng có chung đường biên giới trên bộ dài 1.281km, có quan hệ nhiều mặt, lâu đời, truyền thống. Trong đó, quan hệ thương mại giữa hai nước ngày càng gia tăng mạnh mẽ và ảnh hưởng nhiều mặt đến tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của cả hai bên. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, cán cân thương mại giữa hai nước luôn thâm hụt, theo chiều hướng bất lợi cho Việt Nam. Vì vậy, cần tìm hiểu và xác định rõ thực trạng, các nguvên nhân nhập siêu chủ yếu của Việt Nam từ Trung Quốc. Từ đó, tìm ra những giải pháp phù hợp, kịp thời, toàn diện từ phía Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm giảm nhập siêu từ Trung Quốc và kiểm soát, điều chỉnh cán cân xuất - nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62700
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.