Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62710
Title: Nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân kỹ thuật tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Authors: Trần, Thanh Mai
Nguyễn, Văn Nhuận
Keywords: Nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân kỹ thuật
Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 23 .- Tr.54-56
Abstract: Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải đầu tư vào nguồn lực con người. Một nguồn nhân lực đầy đủ, có chất lượng chuyên môn kỹ thuật cao đáp ứng tốt yêu cầu công việc sẽ là động lực, nền tảng thúc đẩy sự phát triển bền vững của mọi doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Trong những năm trở lại đây, Công ty luôn chú trọng vào phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ công nhân kỹ thuật (CNKT) để nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh hiện đại hóa, tự động hóa trong sản xuất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62710
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.