Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62743
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Thị Hiền-
dc.contributor.authorTrần, Trung Hiếu-
dc.date.accessioned2021-08-26T07:06:01Z-
dc.date.available2021-08-26T07:06:01Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62743-
dc.description.abstractĐể có chiến lựợc ở tỉnh giá nhân Ịực phù hợp và hiệu quả. việc đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân Ịực hiện tại ià vô cùng cần thiết. Bài viết tập trung đánh giá thực trạng quản trị nhân lực hiện lại. các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và gắn bó của người lao động tại Công ty tàu dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine), từ đó dề xuất mội số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác quản trị nhân lực của Công ty.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 .- Tr.62-66-
dc.subjectQuản trị nguồn nhân lựcvi_VN
dc.subjectPTSC Marinevi_VN
dc.titleCông tác quản trị nhân lực tại Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí - PTSC Marinevi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
978.35 kBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.