Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62746
Title: Du lịch cộng đồng, hướng phát triển kinh tế tiềm năng cho khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam: Trường hợp điển hình khu vực phía Tây tỉnh Hà Giang
Authors: Đỗ, Anh Tài
Nguyễn, Hải Dương
Keywords: Du lịch cộng đồng
Phát triển kinh tế
Hà Giang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 .- Tr.72-74
Abstract: Du lịch cộng đồng được đánh giá là loại hình hoại động đang có tiềm năng và thế mạnh cũng như tạo ra.sinh kế mới cho người dân khu vực miền núi. Thông qua khảo sát người dân, cán bộ. khách tham quan và các doanh nghiệp lại 2 huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần thuộc khu vực phía Tây tỉnh Hà Giang cho thấy, có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở tỉnh Hà Giang nói riêng và khu vực miền núi nói chung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62746
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
594.05 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.174.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.