Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62752
Nhan đề: Thang đo căng thẳng, chất lượng sống trong công việc đến kết quả công việc và ý định nghỉ việc
Tác giả: Ngô, Xuân Hào
Từ khoá: Càng thắng trong công việc
Chất lượng sống trong công việc
Thái độ trong công việc
Ý định nghỉ việc
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 .- Tr.99-102
Tóm tắt: Cũng thẳng và chất lượng sống trong công việc ngày càng nhận được sự quan tâm của các tổ chức. Tuy nhiên, trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay, chưa có nghiên cứu nào xem xét ảnh hưởng của căng thắng, chất lượng sống trong công việc đến kết quả công việc và ý định nghỉ việc. Mục tiêu của bài viết là đề xuất thang đo để đo lường các khái niệm căng thẳng trong công việc, chất lượng cuộc sống trong công việc, thái độ trong công việc và ý định nghỉ việc.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62752
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
770.23 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.