Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62752
Title: Thang đo căng thẳng, chất lượng sống trong công việc đến kết quả công việc và ý định nghỉ việc
Authors: Ngô, Xuân Hào
Keywords: Càng thắng trong công việc
Chất lượng sống trong công việc
Thái độ trong công việc
Ý định nghỉ việc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 .- Tr.99-102
Abstract: Cũng thẳng và chất lượng sống trong công việc ngày càng nhận được sự quan tâm của các tổ chức. Tuy nhiên, trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay, chưa có nghiên cứu nào xem xét ảnh hưởng của căng thắng, chất lượng sống trong công việc đến kết quả công việc và ý định nghỉ việc. Mục tiêu của bài viết là đề xuất thang đo để đo lường các khái niệm căng thẳng trong công việc, chất lượng cuộc sống trong công việc, thái độ trong công việc và ý định nghỉ việc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62752
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
770.23 kBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.