Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62757
Title: Sự khác biệt giữa kỳ vọng và cảm nhận về động lực học tập, kiến thức thu nhận của sinh viên các môn chuyên ngành tại Trường Đại học Ngoại thương
Authors: Nguyễn, Ngọc Đạt
Phạm, Thị Ánh Dương
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Đào, Thị Thu Hà
Keywords: Động lực học tập
Kiến thức thu nhận
Sinh viên
Trường Đại học Ngoại thương
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 .- Tr.123-126
Abstract: Nghiên cứu này nhằm tìm ra mức độ chênh lệch giữa kỳ vọng và cảm nhận về động lực học tập. kiến thức thu nhận của sinh viên các môn chuyên ngành tại Trường Đại học Ngoại thương. Sử dụng kỹ thuật phân tích so sánh trung hình với 538 mẫu nghiên cứu. kết quả chỉ ra. mức kỳ vọng của sinh viên luôn cao hơn so với cảm nhận thực tế sau khi học môn chuyên ngành (ngoại trừ yến tố chuyên môn giảng viên không có sự khác biệt).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62757
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
849.62 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.