Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62757
Nhan đề: Sự khác biệt giữa kỳ vọng và cảm nhận về động lực học tập, kiến thức thu nhận của sinh viên các môn chuyên ngành tại Trường Đại học Ngoại thương
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Đạt
Phạm, Thị Ánh Dương
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Đào, Thị Thu Hà
Từ khoá: Động lực học tập
Kiến thức thu nhận
Sinh viên
Trường Đại học Ngoại thương
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 .- Tr.123-126
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm tìm ra mức độ chênh lệch giữa kỳ vọng và cảm nhận về động lực học tập. kiến thức thu nhận của sinh viên các môn chuyên ngành tại Trường Đại học Ngoại thương. Sử dụng kỹ thuật phân tích so sánh trung hình với 538 mẫu nghiên cứu. kết quả chỉ ra. mức kỳ vọng của sinh viên luôn cao hơn so với cảm nhận thực tế sau khi học môn chuyên ngành (ngoại trừ yến tố chuyên môn giảng viên không có sự khác biệt).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62757
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
849.62 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.