Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6276
Title: Giải bài toán quy hoạch đa mục tiêu bằng phương pháp thỏa dụng mờ và ứng dụng trong quy hoạch đất nông nghiệp tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
Authors: Lê, Thanh Tùng
Ngô, Thị Quyên
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn đã tóm tắt, hệ thống lại một số phần lý thuyết chính của quy hoạch tuyến tính, các cách giải quy hoạch đa mục tiêu từ các tài liệu tham khảo trong chương một và hai. Một số ví dụ minh họa về tính chất nghiệm, tối ưu đa mục tiêu và cách giải cũng được nêu ra. Trong chương ba, luận văn tham khảo một số nội dung và sử dụng số liệu được thu thập và xử lý chi tiết trong tài liệu tham khảo [5] và [6]. Đồng thời, cách lập trình file Excel tính toán được thực hiện riêng bằng cách tính toán trực tiếp thống nhất giữa các phương án giống như trong Ví dụ 2.6 chứ không dựa vào cách tìm từng hàm thỏa dụng mờ như trong các tài liệu tham khảo [5] và [6]. Một số nội dung liên quan đến tối ưu đa mục tiêu và ý nghĩa thực tế cũng được phân tích kỹ hơn.
Description: 80tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6276
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.84.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.