Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62793
Title: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 70 năm truyền thống vẻ vang
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
70 năm truyền thống vẻ vang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09 .- Tr.3-9
Abstract: Cách đây tròn 70 năm (9-1949), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc - tiền thân của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Sự kiện này đã trở thành dấu mốc truyền thống vẻ vang của Học viện. Kỷ niệm 70 năm truyền thống vẻ vang của Học viện năm nay (9-1949 - 9-2019) càng có ý nghĩa hơn đúng dịp cả nước kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống vẻ vang Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Lịch sử Đảng trân trọng đăng bài của GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62793
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.