Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6280
Title: Bào chế và đánh giá độ phóng thích in vitro của hệ tự vi nhũ gliclazide
Authors: Lê, Thanh Phước
: Phan, Thúy Kiều
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hệ tự vi nhũ phân phối thuốc (SMEDDS) được phát triển với mục tiêu khắc phục các vấn đề liên quan đến việc phân phối gliclazide, một loại thuốc chữa đái tháo đường, có độ hòa tan phụ thuộc pH, đặc biệt kém tan trong nước. Độ hòa tan của gliclazide trong các pha dầu và chất hoạt động bề mặt được khảo sát để xác định các thành phần của SMEDDS. Các chất hoạt động bề mặt và chất đồng hoạt động bề mặt khác nhau được sàng lọc cho khả năng nhũ hóa các pha dầu đã chọn. Sơ đồ pha được xây dựng để xác định diện tích vi nhũ cho các tỷ lệ được chọn. Sự ảnh hưởng gliclazide và một số yếu tố như nhiệt độ, tốc độ khuấy, thời gian khuấy đối với độ bền của hệ được chọn được khảo sát đánh giá. Kích thước hình cầu của các SMEDDS gliclazide tối ưu được khảo sát. SMEDDS tối ưu cần có chất hoạt động bề mặt hàm lượng lớn hơn 60% và tạo ra hạt có kích thước trung bình là dưới 100 nm, bền và đồng nhất. SMEDDS gliclazide cho thấy khả năng cải thiện độ phóng thích in vitro so với gliclazide dạng viên nén.
Description: 102tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6280
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.