Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62810
Title: Đức khiêm tốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự kết tinh trong di chúc
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc đức khiêm tốn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09 .- Tr.60-64
Abstract: Hồ Chí Minh là nhà đạo đức học vĩ đại, là tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng. Theo Người, nêu đạo đức là "gốc" của người cách mạng thì khiêm tốn là một phẩm hạnh không thể thiếu trong tư cách của họ. Hồ Chí Minh kiên trì giáo dục phẩm chất khiêm tốn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ bằng những chỉ dẫn sâu sắc mà còn bằng tấm gương của chính mình. Bản Di chúc lịch sử là sự hội tụ của nhân cách Hồ Chí Minh, trong đó thể hiện rõ nét đức khiêm tốn đến quên mình của Người.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62810
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
861.21 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.