Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6283
Title: PHÂN LẬP CHẤT TỪ CAO n-HEXANE CỦA CÂY CAM THẢO ĐẤT (Scoparia dulcis L.), HỌ HOA MÕM CHÓ (Scrophulariaceae)
Authors: Tôn, Nữ Liên Hương
Võ, Thị Lệ Quyên
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát thành phần hóa học của cây Cam thảo đất (Scoparia dulcis L.), thu hái tại ven bờ sông Hậu, Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Kết quả cho thấy từ phân đoạn cao chiết n-hexane của cây Cam thảo đất phân lập được hợp chất daucosterol và coixol. Cấu trúc của hợp chất được xác định bằng phương pháp phổ hiện đại 1D-NMR, ESI-MS và so sánh với tài liệu đã công bố. Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn các mẫu cao phân đoạn và hợp chất SD.EA09 phân lập từ cây Cam thảo đất với 2 dòng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus, Aeromonas hydrophila. Kết quả cho thấy ở nồng độ từ 8-128 µg/mL tất cả các mẫu thử đều không có hoạt tính kháng khuẩn. Với giá trị thử nghiệm từ 100-200 µg/mL cao n-hexane kháng lại dòng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus với giá trị MIC <200 µg/mL, hợp chất SD.EA09 và các mẫu cao còn lại của cây Cam thảo đất đều không kháng cả hai dòng.
Description: 75tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6283
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.24 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.