Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6286
Title: Sử dụng diện tích hình phẳng để minh họa trực quan cho các tính chất số học
Authors: Lê, Thị Bạch Liên
Lê, Văn Cường
Keywords: Hình ảnh trực quan
Số học
Diện tích hình phẳng
Chứng minh không từ ngữ
Lý thuyết kiến tạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.19-25
Abstract: Tạo ra những hình ảnh trực quan để minh họa cho các kết quả toán học là vấn đề được nhiều nhà toán học quan tâm, khai thác trong xu hướng dạy học hiện nay. Bài viết giới thiệu một số cách sử dụng diện tích hình phẳng để minh họa cho các tính chất số học là một hướng tiếp cận mới và khá thú vị, có thể xem đó như là những “chứng minh không từ ngữ (proof without words)” cho các tính chất toán học. Từ đó giáo viên đưa ra các nhận xét, bình luận để vận dụng vào dạy học theo định hướng của lý thuyết kiến tạo, nhằm tích cực hóa hoạt động khám phá và kiến tạo tri thức của học sinh, nâng cao năng lực tư duy sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6286
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_494.58 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.