Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6288
Title: Công ty Truyền tải điện 2:Tổ chức hội thao năm 2018
Authors: Quang Thắng
Keywords: Công ty Truyền tải điện 2
Hội thao
Năm 2018
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 229 .- Tr.46
Abstract: Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018), kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2018), kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1890 - 1/5/2018), và Tháng Công nhân 2018.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6288
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_885.87 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.