Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/628
Title: Xây dựng chuỗi liên kết để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành chăn nuôi Việt Nam
Authors: Lê, Thị Hằng
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Chăn nuôi
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 2 .- Tr.40-42
Abstract: Để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam cần khắc phục những yếu điểm thường gặp, các doanh nghiệp cần liên kết với nhau, cũng như liên kết với các cơ sở sản xuất, các hộ nông dân, phát huy thế mạnh của mỗi bên. Để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/628
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_285.83 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.