Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/629
Title: Cấu trúc kỹ thuật lai ghép chọn lọc tối ưu lợi thế đối tác: Trường hợp liên kết đào tạo quốc tế tại NEU
Authors: Nguyễn, Thường Lạng
Đoàn, Hiếu
Keywords: Cấu trúc kỹ thuật lai ghép
Chọn lọc tối ưu
Lợi thế
Giá trị
Liên kết đào tạo quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 03.- Tr 23-26
Abstract: Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế là sản phẩm của kỹ thuật lai ghép chọn lọc kỹ lưỡng, khoa học và tối ưu các loại lợi thế của các đối tác liên quan để hình thành và phát triển một nhà cung ứng dịch vụ giáo dục với nhiều lợi thế mới so với từng bên cung ứng độc lập. Cấu trúc kỹ thuật này được xây dựng thành công ở Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân (NEU) và có tác dụng quan trọng trong việc đào tạo ra giá trị lớn đối với các đối tác liên quan. Việc tiếp cận với các liên kết đào tạo quốc tế từ góc độ kỹ thuật lai ghép chọn lọc cho thấy, triển vọng lớn của loại hình tổ chức đào tạo này cũng như định hướng phát triển của nó trong tương lai.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/629
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_381.62 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.