Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62919
Nhan đề: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới các mục tiêu: Tiến độ - Chi phí - Chất lượng trong dự án xây dựng ở Việt Nam & Áp dụng mô hình EVM - Chất lượng vào dự án xây dựng ở TP. HCM
Tác giả: Nguyễn, Minh Đăng
Lương, Đức Long
Từ khoá: Tam giác mục tiêu
Tiến độ
Chi phí
Chất lượng
Thành công dự án
Việt Nam
Chỉ số quan trọng tương đối
EVM
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 610 .- Tr.103-111
Tóm tắt: Tam giác mục tiêu dự án: tiến độ, chi phí, chất lượng từ lâu đã trở thành thước đo đánh giá thành công cho dự án xây dựng. Bài báo này trình bày kết quả cuộc khảo sát 24 nhân tố ảnh hưởng đồng thời tam giác mục tiêu dự án xây dựng ở Việt Nam. Cuộc khảo sát đã tiến hành phỏng vấn 101 cá nhân và chuyên gia trong ngành xây dựng qua việc sử dụng bảng câu hỏi khảo sát và phân tích số liệu thống kê. Bằng việc sử dụng chỉ số quan trọng tương đối RII (Relative important Index) đã xếp hạng các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí, chất lượng và tam giác mục tiêu dự án. Kết quả phân tích đã chỉ ra 05 nhân tố ảnh hưởng lớn nhất tam giác mục tiêu: (1) yếu kém trong tổ chức thi công - biện pháp thi công của nhà thầu chính; (2) năng lực tài chính của chủ đầu tư (CĐT); (3) năng lực tài chính nhà thầu chính; (4) năng lực, kinh nghiệm ban quản lý dự án (BQI.DA); (5) năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62919
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.5 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.167.149


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.