Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62919
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Minh Đăng-
dc.contributor.authorLương, Đức Long-
dc.date.accessioned2021-08-30T02:26:23Z-
dc.date.available2021-08-30T02:26:23Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0866-8762-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62919-
dc.description.abstractTam giác mục tiêu dự án: tiến độ, chi phí, chất lượng từ lâu đã trở thành thước đo đánh giá thành công cho dự án xây dựng. Bài báo này trình bày kết quả cuộc khảo sát 24 nhân tố ảnh hưởng đồng thời tam giác mục tiêu dự án xây dựng ở Việt Nam. Cuộc khảo sát đã tiến hành phỏng vấn 101 cá nhân và chuyên gia trong ngành xây dựng qua việc sử dụng bảng câu hỏi khảo sát và phân tích số liệu thống kê. Bằng việc sử dụng chỉ số quan trọng tương đối RII (Relative important Index) đã xếp hạng các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí, chất lượng và tam giác mục tiêu dự án. Kết quả phân tích đã chỉ ra 05 nhân tố ảnh hưởng lớn nhất tam giác mục tiêu: (1) yếu kém trong tổ chức thi công - biện pháp thi công của nhà thầu chính; (2) năng lực tài chính của chủ đầu tư (CĐT); (3) năng lực tài chính nhà thầu chính; (4) năng lực, kinh nghiệm ban quản lý dự án (BQI.DA); (5) năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 610 .- Tr.103-111-
dc.subjectTam giác mục tiêuvi_VN
dc.subjectTiến độvi_VN
dc.subjectChi phívi_VN
dc.subjectChất lượngvi_VN
dc.subjectThành công dự ánvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.subjectChỉ số quan trọng tương đốivi_VN
dc.subjectEVMvi_VN
dc.titleNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới các mục tiêu: Tiến độ - Chi phí - Chất lượng trong dự án xây dựng ở Việt Nam & Áp dụng mô hình EVM - Chất lượng vào dự án xây dựng ở TP. HCMvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.5 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.147.7


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.