Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6291
Nhan đề: Lựa chọn chỉ tiêu đánh giá trình độ thể lực cho sinh viên chuyên sâu bắn súng ngành Huấn luyện thể thao, Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn, Tiên Tiến
Nguyễn, Thị Hồng Thắm
Từ khoá: Chỉ tiêu
Thể lực
Sinh viên chuyên sâu bắn súng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.38-40
Tóm tắt: Thông qua tham khảo tài liệu, phỏng vấn và phương pháp toán học thống kê và qua 4 bước lựa chọn, đảm bảo tính logic, tính khoa học, bài nghiên cứu đã chọn lọc được hệ thống 07 test thể lực gồm: nằm sấp chống đẩy (lần), nằm sấp gập cơ lưng (lần), nằm ngửa gập cơ bụng (lần), cooper (m), đứng lên ngồi xuống (lần), trồng chuối dựa tường (s), đứng bằng 2 chân giương súng (s), dùng để đánh giá trình độ thể lực cho sinh viên chuyên sâu bắn súng ngành Huấn luyện thể thao, Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6291
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_224.13 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.85.115


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.