Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6291
Title: Lựa chọn chỉ tiêu đánh giá trình độ thể lực cho sinh viên chuyên sâu bắn súng ngành Huấn luyện thể thao, Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Tiên Tiến
Nguyễn, Thị Hồng Thắm
Keywords: Chỉ tiêu
Thể lực
Sinh viên chuyên sâu bắn súng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.38-40
Abstract: Thông qua tham khảo tài liệu, phỏng vấn và phương pháp toán học thống kê và qua 4 bước lựa chọn, đảm bảo tính logic, tính khoa học, bài nghiên cứu đã chọn lọc được hệ thống 07 test thể lực gồm: nằm sấp chống đẩy (lần), nằm sấp gập cơ lưng (lần), nằm ngửa gập cơ bụng (lần), cooper (m), đứng lên ngồi xuống (lần), trồng chuối dựa tường (s), đứng bằng 2 chân giương súng (s), dùng để đánh giá trình độ thể lực cho sinh viên chuyên sâu bắn súng ngành Huấn luyện thể thao, Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6291
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_224.13 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.