Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6292
Nhan đề: Tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
Tác giả: Mạnh Đức
Từ khoá: Phòng chống thiên tai
Tiềm kiếm cứu nạn
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 229 .- Tr.48
Tóm tắt: Vừa qua Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) năm 2018 theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6292
ISSN: 0686-3883
Bộ sưu tập: Điện & Đời sống

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_722.25 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.