Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6294
Title: Đóng điện dự án đường dây 500/200 kV Hiệp Hòa - Đông Anh- Bắc Ninh 2
Authors: Thu Hà
Keywords: Đóng điện
Đường dây 500/220 kV
Hiệp Hòa
Đông Anh
Bắc Ninh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 229 .- Tr.49(1)
Abstract: Ngày 6/5/2018 tại Trạm biến áp 220 kV Long Biên, Hà Nội, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện cung đoạn 500 kV Đông Anh - Phố Nối và cung đoạn 220 kV Long Biên - Bắc Ninh 2, hoàn thành dự án đường dây 500/220kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6294
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_826.35 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.