Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6301
Title: PHÂN LẬP CHẤT TỪ THÂN CÂY HUYẾT GIÁC (Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep.), HỌ HUYẾT DỤ (Asparagaceae)
Authors: Tôn, Nữ Liên Hương
Thị, Mỹ Lệ
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát thành phần hóa học của thân cây Huyết giác Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep., thu ở tỉnh Hòa Bình. Nguyên liệu là thân cây Dracaena cambodiana (2 kg), thực hiện bằng phương pháp chiết ở nhiệt độ phòng thu được cao tổng (150 g). Cao tổng sau khi hòa với nước cất thì thu được phần tan và không tan trong nước. Phần tan được các phân đoạn bằng cách chiết lỏng-lỏng sử dụng dichloromethane, ethyl acetate thu được các phân đoạn cao dichloromethane (11 g), ethyl acetate (10 g), phần còn lại cao MeOH/H2O. Nghiên cứu này chỉ tập trung phần không tan trong nước. Kết quả cho các phân đoạn phần không tan trong nước từ thân cây Huyết giác phân lập được hai hợp chất HG.DC02 và HG.DC04 lần lượt là 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxybenzyl) chroman-4-one và 5-hydroxy-7-methoxy-3-(4-hydroxybenzyl)-4-chromanone. Cấu trúc của hợp chất được xác định bằng phương pháp phổ hiện đại 1D-NMR, 2D-NMR, ESI-MS và so sánh với tài liệu đã công bố.
Description: 93tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6301
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.