Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63019
Title: Giáo dục thường xuyên góp phần xây dựng hệ thống giáo dục mở
Authors: Nguyễn, Đắc Hưng
Keywords: Giáo dục thường xuyên
Góp phần xây dựng hệ thống giáo dục mở
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 09 .- Tr.62-64
Abstract: Nhiều người coi giáo dục thường xuyên (GDTX) như một hệ thống giáo dục bổ túc. Việc hiểu không đây đủ về GDTX làm cho hệ thống các loại hình học tập thuộc phạm vi giáo dục tiếp tục, học tập suốt đời trớ nên khó khăn khi triển khai trong thực tiễn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63019
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
468.06 kBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.