Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6304
Nhan đề: PTC1 Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đợt 1 năm 2018
Tác giả: Trung Hiểu
Từ khoá: PTC1
An toàn vệ sinh lao động
Năm 2018
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 229 .- Tr.51
Tóm tắt: Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã phối hợp với Trung tâm huấn luyện an toàn lao động thuộc Cục An toàn, Bộ LĐTBXH và Công ty Cổ phần Huấn luyện An toàn Việt Nam tổ chức khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/5/2016 cho các đối tượng thuộc các nhóm từ 1- 6.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6304
ISSN: 0686-3883
Bộ sưu tập: Điện & Đời sống

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_774.61 kBAdobe PDFXem
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.