Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6307
Title: Quản lý hoạt động dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội ở Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn
Authors: Phí, Thị Hiếu
Lý, Quang Tiến
Đào, Thị Liễu
Keywords: Quản lý
Dạy nghề
Nhu cầu xã hội
Cao đẳng nghề
Dân tộc nội trú
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.06-12
Abstract: Bài báo làm rõ một số vấn đề lý luận và phản ánh thực trạng quản lý hoạt động dạy nghề ở Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn, bao gồm: quản lý mục tiêu dạy nghề; quản lý hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học, thực hành, thực tập của học sinh; quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở thực hành, trang thiết bị dạy nghề và các kiến nghị góp phần giúp cho hoạt động dạy nghề của Nhà trường đáp ứng được nhu cầu xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6307
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_495.89 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.