Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63076
Title: Bảng điểm cân bằng trong SME
Authors: Lê, Đình Trực
Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Bảng điểm cân bằng
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 07 .- Tr.41-44
Abstract: Bảng điểm cân bằng (BSC) là công cụ quản trị hiện đại với vai trò đầu tiên là đo lường kết quả hoạt động của doanh nghiệp, sau đó phát triển thành hệ thống quản lý chiến lược, chuyển tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp thành những mục tiêu và thước đo cụ thể thông qua việc tạo nên một hệ thống đo lường kết quả hoạt động của doanh nghiệp dựa trên việc vận hành đồng bộ 4 khía cạnh: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, học hỏi và phát triển. Với xuất phát điểm ban đầu, BSC được áp dụng cho những tập đoàn đa quốc gia, các công ty lớn với tiềm lực tài chính mạnh. Các nghiên cứu về việc áp dụng BSC vào các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa (SME) vẫn còn bỏ ngỏ, trong khi đây lại là khu vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Nghiên cứu này góp phần bàn luận những khía cạnh hạn chế, khả năng thực thi khi áp dụng BSC cho các SME ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63076
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.09 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.