Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63083
Title: Bán chi liên cây thuốc chữa ung thư
Authors: Nguyễn, Thọ Biên
Keywords: Cây thuốc
Bán chi liên
Ung thư
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 630 .- Tr.13
Abstract: Bài viết mô tả đặc điểm nguồn gốc, hình dáng tính chất của cây thuốc Bán chi liên. Một số công dụng của Bán chi liên theo y học cổ truyền và y học hiện đại. Một số bài thuốc từ cây Bán chi liên như chữa u nang buồng trứng, chữa các loại u bứu v.v…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63083
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
182.18 kBAdobe PDF
Your IP: 54.172.135.8


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.