Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63085
Title: Hoa hiên làm thuốc
Authors: Trần, Công Khánh
Keywords: Thuốc
Hoa hiên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 630 .- Tr.15
Abstract: Bài viết mô tả đặc điểm, hình dáng, tính chất của cây Hoa hiên. Thành phần hóa học và các bài thuốc từ Hoa hiên như điều trị: kinh nguyệt không đều, đái buốt, đái rắt, bốc hỏa ở phụ nữ mãn kinh v.v…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63085
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
191.18 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.4.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.